Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Prezydium

Prezydium Parlamentu Studentów UG wybrane na kadencję 2016-2018

 

Przewodnicząca

Agata Myszka

 

Wiceprzewodnicząca ds. Kontaktów Zewnętrznych

Aleksandra Dzendrowska

 

Wiceprzewodniczący ds. Kontaktów Wewnętrznych

Paweł Piasecki

 

Wiceprzewodniczący ds. Promocji

Patryk Poborski

 

Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych

Kacper Wiśniewski

 

Wiceprzewodniczący ds. Kształcenia

Robert Wasilewski