Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Prezydium

Prezydium Parlamentu Studentów UG wybrane na kadencję 2018-2020

 

Przewodnicząca

Agata Myszka

 

Wiceprzewodnicząca ds. Kultury i Integracji

Natalia Wiśniewska

 

Wiceprzewodniczący ds. Kształcenia

Mateusz Kaszubski

 

Wiceprzewodniczący ds. Nauki

Tomasz Swebocki

 

Wiceprzewodniczący ds. Socjalnych

Kacper Wiśniewski

 

Wiceprzewodniczący ds. Promocji i Projektów

Patryk Poborski