Obóz Adaptacyjny UG

Obozy adaptacyjne Uniwersytetu Gdańskiego są inicjatywą organizowaną corocznie przez Parlament Studentów UG, skierowaną do osób pełnoletnich, które po raz pierwszy dostały się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na UG. Celem Adapciaka jest zintegrowanie świeżo upieczonych studentów poprzez wspólne zabawy, ciekawe warsztaty i szkolenia.

W trakcie obozu studenci starszych lat przekazują swoim młodszym kolegom cenne wskazówki dotyczące specyfiki studiów na Uniwersytecie Gdańskim, zapoznają z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi studiów, edukują w zakresie praw i obowiązków studenta, wyjaśniają jakie są warunki przyznawania stypendiów oraz jakie możliwości rozwijania swoich zainteresowań stwarza uczelnia.

Studenci, którzy brali udział w poprzednich edycjach są lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów i nie są odosobnieni w środowisku uczelnianym. Miłe chwile spędzone w studenckim gronie na długo pozostają w pamięci uczestników, a znajomości zawarte w trakcie obozu często trwają nie tylko przez okres studiów, ale przez całe życie.

W roku 2023 Obóz Adaptacyjny Adapciak UG odbędzie się w Borzechowie w dniach 4-9 września.

Szczegółowe informacje na stronie:

www.adapciak.ug.edu.pl