Kontakt

Biuro PSUG mieści się w budynku
dawnej stołówki w Gdańsku Oliwie:
ul. Wita Stwosza 58,
pok. 107, 132,

parlament.studentow@ug.edu.pl

tel./faks (0-58) 523 23 19