Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Główny Inspektor Sanitarny wydali:

Rekomendacje dotyczące studentów mieszkających w domach studenckich:

„W związku z decyzją o zawieszeniu działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, a także odwołaniu imprez masowych w celu ograniczania dużych zgromadzeń ludzi Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania. Pobyt pozostałych studentów w/w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym”.

www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-i-doktorantow-dotyczace-domow-studenckich

W związku z zaleceniami GIS oraz MNiSW prosimy studentów, doktorantów i mieszkańców hoteli asystenckich  Uniwersytetu Gdańskiego, którzy mają możliwość innego zakwaterowania, o niezwłoczne opuszczenie domów studenckich. Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku, 16 marca 2020 r., będzie miała miejsce konieczna reorganizacja zakwaterowania w akademikach (przygotowywane są zmiany dot. zakwaterowania). Osoby opuszczające domy studenckie i hotele asystenckie proszone są o zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych na czas nieobecności, gdyż w najbliższych dniach będzie miała miejsce zmiana zakwaterowania w celu wyłączenia miejsc, które mogą w każdej chwili zostać przeznaczone na kwarantannę. Niektóre domy studenckie mogą zostać przejęte przez służby medyczne i sanitarne.

Nie ma potrzeby wracania po rzeczy pozostawione w akademiku przez osoby, które już wyjechały do domów. Na razie nic się nie dzieje. Jeśli będzie taka potrzeba uczelnia skontaktuje się z każdą osobą indywidualnie. Najważniejsze jest, aby teraz w akademiku było jak najmniej mieszkańców.

Prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2020/2021

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Komisja Kwaterunkowa. Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek...

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy Konkurs...

Nowe technologie dla dziewczyn

Rusza już szósta edycja programu! „Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla...

Uniwersytet Gdański do końca letniej sesji w roku akademickim 2019/2020

W związku z najnowszymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi uczelni w okresie...