Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do
konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu,
organizowanego już po raz 15. przez Związek Przedsiębiorstw
Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych
prac czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 10 tys. zł.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu
etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu
korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a
jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i
absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac:
licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych,
podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie
wcześniej niż w 2017 roku.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu,
  • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii
    zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny,
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz
zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy
(zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz
zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email:
konkurs@zpf.pl.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 31 lipca 2020 roku

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy,
regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie
www.zpf.pl.

KONTAKT: konkurs@zpf.pl, tel. + 48 504 145 109

Potencjalnym Dawcą szpiku można zostać – nie wychodząc z domu! Rejestracja online

Chcesz zostać dawcą szpiku, ale sądzisz, że podczas pandemii nie jest to możliwe? Nie martw się, pomagać można zawsze,...

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej UG

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r....

Hackathon Wizja Rozwoju ’20

Już wkrótce III edycja wydarzenia, które odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2020 w Akademii Marynarki Wojennej w...

Wydłużenie terminu składania wniosków o miejsca w akademikach UG w I turze do dnia 22.07.2020 r.

Informacja Dział Domów Studenckich w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Kwaterunkową wydłuża termin składania...