Szanowni Studenci,

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje: rok akademicki 2020/2021 (do 30.09.2021)

UWAGA! W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2020 każda osoba jest ubezpieczona od dnia 01.10.2020

Samo ubezpieczenie NNW (bez OC)


Wariant IWariant IIWariant III
Suma Ubezpieczenia NNW31.000 zł 38.000 zł 55.000 zł
Suma Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Brak BrakBrak
Suma Ubezpieczenia OC praktyki Brak BrakBrak
Składka  50 zł 60 zł106 zł
Nr polisy: EDU-A/P 90860 9086190864

– tylko NNW – kliknij w poniższy link aby przystąpić 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=kbmdrsdldm

Dlaczego warto mieć OC:

OC W ŻYCIU PRYWATNYM chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane osobom trzecim.

Przykład:

  • Potrącenie kogoś podczas jazdy rowerem
  • Uszkodzenie komputera znajomego

Ubezpieczenie NNW + OC

Wariant IWariant IIWariant III
Suma Ubezpieczenia NNW 31.000 zł38.000 zł55.000 zł
Suma Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym10.000 zł50.000 zł100.000 zł
Suma Ubezpieczenia OC praktyki10.000 zł20.000 zł100.000 zł
Składka  55 zł 70 zł127 zł
Nr polisy: EDU-A/P909089085790859

– NNW + OC – kliknij w poniższy link aby przystąpić 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=p8r7ftvhta

Główne korzyści w obu wariantach:

  • Ochrona 24h na dobę zarówno na uczelni jak i w czasie wolnym od zajęć i pracy

(OC OBOWIĄZUJE na praktykach i w życiu prywatnym).

  • Bardzo szeroki zakres świadczeń – najszersze tabele uszczerbków
  • Zwracamy koszty poniesione na leczenie i na rehabilitację po NW
  • wysokie sumy ubezpieczenia – najlepsza oferta na rynku

Nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Do 11 maja trwa nabór zgłoszeń do 21. edycji Programu stypendialnego L’Oreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Od lat polskie...

Szkolenie „Pisanie artykułów naukowych” – ostatnie wolne miejsca

Celem szkolenia jest wyczerpujące zapoznanie uczestników z całością procesu pisania i  publikowania artykułu, od...

Jak napisać artykuł naukowy? Szkolenie online z poradami ekspertów

Naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz pozostałych uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita, czyli...

Odpłatny, roczny wolontariat w biurze referatu Koordynacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie.

Referat Koordynacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży rozpoczyna rekrutację na odpłatny, roczny wolontariat w...