W obliczu sytuacji, przed którą postawił nas budzący liczne kontrowersje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października br., przyłączamy się do Apelu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów, którego tekst dostępny jest na stronie https://psrp.org.pl/wspolny-apel-krasp-rgnisw-pan-psrp-krd-w-sprawie-wyroku-tk/.

W pełni szanując i popierając prawo wszystkich obywateli, a więc również studentów, do wyrażania swoich poglądów, z prawem do protestów i demonstracji włącznie, apelujemy o wyrażanie tych poglądów w sposób zgodny z przyjętymi normami etycznymi i prawnymi oraz o dążenie do rozwiązywania sporów i konfliktów w oparciu o dialog społeczny.

Zważywszy na okres gwałtownego nasilenia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 apelujemy również o przestrzeganie reżimu sanitarnego, a w szczególności zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, częstą dezynfekcję rąk oraz poprawne noszenie maseczek.

Informacja dotycząca organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG prowadzenie większości zajęć dydaktycznych w semestrze letnim planowane jest w...

Rekrutacja do IV edycji Top Young 100

Jeśli szukasz okazji do tego, by móc rozwijać się pod okiem osobistego mentora-menedżera z branży TSL oraz szeroko...

Kilka porad na czas sesji

Studentki i studenci Uniwersytetu Gdańskiego, koleżanki i koledzy, w związku z nadchodzącym okresem zaliczeń i...

Konkurs PWE na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą...