Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczyna cykl szkoleń „Studencie, bądź
aktywny!”
, wpisujący się w działania Parlamentu Studentów UG oraz całej Uczelni, których
zadaniem jest aktywizacja działań studentów. Szczególnie w dobie pandemii, kiedy
funkcjonowanie wydziałów w formie stacjonarnej jest ograniczone, chcielibyśmy przedstawić
studentom ofertę szkoleń, dzięki którym będą mogli uzupełnić swoją wiedzę i nabyć
umiejętności, które okażą się przydatne zarówno teraz jak i po “powrocie do normalności”.
Naszą ambicją jest to, by szkolenia wyczerpywały tematykę większość aktywności, które
można podjąć na uczelni, zarówno w ramach obowiązków studentów jak i poza nimi.
Ukończenie każdego szkolenia potwierdzone będzie imiennym certyfikatem.

Tematem pierwszego szkolenia będzie „Zakładanie i działalność kół naukowych na
Uniwersytecie Gdańskim – aspekty prawne i organizacyjne”
.


W ramach szkolenia będzie można dowiedzieć się o kwestiach formalnych związanych z
rejestracją koła naukowego czy organizacji studenckiej na Uniwersytecie Gdańskim: jaką
dokumentację należy zgromadzić i do jakich organów złożyć wnioski. Jak wygląda
sprawozdawczość organizacji na uczelni. Jakie są potencjalne źródła finansowania na UG,
jak wygląda przykładowy preliminarz i w jaki sposób można rozliczyć dofinansowanie.


Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2020 o godzinie 11:00 za pośrednictwem aplikacji
MSTeams.


Zgłoszenia do udziału w szkoleniu wysyłać można na adres mailowy
parlament.studentow@ug.edu.pl do 15 grudnia 2020.

Informacja dotycząca organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG prowadzenie większości zajęć dydaktycznych w semestrze letnim planowane jest w...

Rekrutacja do IV edycji Top Young 100

Jeśli szukasz okazji do tego, by móc rozwijać się pod okiem osobistego mentora-menedżera z branży TSL oraz szeroko...

Kilka porad na czas sesji

Studentki i studenci Uniwersytetu Gdańskiego, koleżanki i koledzy, w związku z nadchodzącym okresem zaliczeń i...

Konkurs PWE na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą...