Czasopismo „Progress” zaprasza do nadsyłania artykułów do 11 numeru. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, a wersja elektroniczna umieszczana jest na Platformie Czasopism UG.

Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 5 lat po obronie doktoratu) z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej ślepej recenzji, a także korekty wydawniczej. Dodatkowo artykuły w języku angielskim i abstrakty poddawane są profesjonalnej korekcie językowej dokonywanej przez firmę zewnętrzną.

Wszystkie opublikowane artykuły będą miały nadany nr DOI. Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MNiSW, za publikacje w czasopiśmie „Progress” przyznawanych jest 5 pkt.

Publikacja artykułu w czasopiśmie jest również realizacją jednego z kryteriów, które można ująć we wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dawne stypendium naukowe). Opublikowany artykuł jest również punktowany w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół doktorskich na UG.

Termin nadsyłania artykułów mija 15 października 2021 roku, a planowany termin ukazania się czasopisma to koniec marca 2022 roku. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji istnieje możliwość wcześniejszego uzyskania zaświadczenia o przyjęciu artykułu do druku.

Najwyżej ocenione przez recenzentów teksty zostaną nieodpłatnie przetłumaczone na język angielski.

Wszelkie informacje związane z  wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem:  https://progress.ug.edu.pl/wymogi-edytorskie/

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego:

dominik.bien@ug.edu.pl

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Drodzy studenci, doktoranci oraz pracownicy  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju...

Apel Senatu UG w sprawie szczepień i certyfikatów

Senatorowie Uniwersytetu Gdańskiego podjęli podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu uchwałę, będącą apelem w sprawie...

Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem

Zapewne wielu z Was ma problemy ze stresem, szczególnie w trudnym czasie związanym z pandemią. Dlatego tematem...

Legia Akademicka

W związku z tym że Uniwersytet Gdański w tym roku nie prowadzi programu Legii Akademickiej zapraszamy do udziału w...