Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi serdecznie zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w dniach 28-29 października 2021 roku w Sali Teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego (budynek Neofilologii) przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku. 

Konferencja zostanie poświęcona aktualnym problemom prawnym dotyczącym wykonywania zawodów medycznych, w tym w szczególności zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego. Problematyka wystąpień będzie obejmowała zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce w czasach pandemii COVID-19. Wystąpienia prelegentów zostaną poświęcone m. in odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej przedstawicieli zawodów medycznych, działalności podmiotów leczniczych, ale również etycznym i prawnym implikacjom rozwoju nauk biomedycznych, funkcjonowaniu aptek, dostępowi do leków, prawom pacjenta, a nawet wyborom w izbach lekarskich. Wśród znamienitych zaproszonych gości, oprócz teoretyków i praktyków prawa, znajdą się również bioetycy.
W Konferencji wezmą udział także menadżerowie ochrony zdrowia z wielu ośrodków naukowych z całej Polski.

Lista prelegentów jest wciąż otwarta, a każde z wymienionych zagadnień może zostać poszerzone o kolejne ważne wystąpienia. W związku z powyższym, osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na rzeczonej konferencji proszone są o przesyłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych (wzory dokumentów znajdują się w aktualności “zgłoszenie na konferencję”) na adres przedstawiciela organizatorów,
tj. mgra Piotra Zielińskiego (piotr.zielinski@ug.edu.pl) w terminie do dnia 30 września 2021 roku.
Z uwagi na obowiązek zachowania reżimu sanitarno-epidemiologicznego oraz ograniczony czas organizatorzy dokonają wyboru zgłoszeń i opublikują szczegółowy harmonogram konferencji w dniu 5 października 2021 roku na stronie internetowej www.prawomedyczne.ug.edu.pl. Zapraszam również do udziału w wydarzeniu w charakterze słuchacza. 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego – prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego.

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Drodzy studenci, doktoranci oraz pracownicy  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju...

Apel Senatu UG w sprawie szczepień i certyfikatów

Senatorowie Uniwersytetu Gdańskiego podjęli podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu uchwałę, będącą apelem w sprawie...

Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem

Zapewne wielu z Was ma problemy ze stresem, szczególnie w trudnym czasie związanym z pandemią. Dlatego tematem...

Legia Akademicka

W związku z tym że Uniwersytet Gdański w tym roku nie prowadzi programu Legii Akademickiej zapraszamy do udziału w...