Zapraszamy na pierwszy w tym roku akademickim wykład w ramach cyklu „Wokół krytyki społecznej”.

Termin 16 listopada godzina 13:15, sala S208

Tym razem na Wydziale Nauk Społecznych zagości Andrzej W. Nowak, dr hab., prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosi wykład Przyszłość już nie jest tym czy była kiedyś.  O zapomnianej pedagogice postępu.

Nowoczesność, szczególnie w jej socjalistycznych wersjach samolegitymizowała się dzięki specyficznej „pedagogice postępu”. Jak stwierdził Wiktor Pielewin „dzieci radzieckie (…) były na wpół kosmonautami”. Podbój kosmosu, kult technonauki i związana z nim kultura materialna splatały się z pojęciem postępu i stabilizowały je. Narastający krytycyzm wobec nowoczesności, w filozofii ze strony M. Heideggera czy Th. Adorno, M. Horkheimera, H. Marcusego a na poziomie społeczno-politycznym w postaci globalnej rewolty kontrkulturowej „roku 1968” poważnie nadwątliły ów nowoczesny entuzjazm nie oferując trwałej alternatywy. Dziś ów brak rozpoznajemy – za Markiem Fisherem mówiąc o „realizmie kapitalistycznym”.

Zmiana klimatyczna, dyskusje o antropocenie i kapitałocenie, pandemia stawiają przed nami nowe wyzwania. Nihilizm „realizmu kapitalistycznego” zamyka horyzont przyszłości i nie daje rozwiązań. Celem wykładu będzie zapytanie o to, czy możliwy jest „restart” nowoczesnej nadziei ale mądrzejszej o nowoczesną krytykę. I dzięki temu otwarcie przyszłości ponownie.

Andrzej W. Nowak to pracownik Wydziału Filozofii UAM. Zainteresowany społecznym i politycznym wymiarem technonauki. Ważną częścią jego zainteresowań są badania kontrowersji naukowo-społecznych i procesów wytwarzania lęków, wątpliwości i ignorancji. Próbuje łączyć ontologiczną wrażliwość posthumanizmu z prometejską obietnicą nowoczesności i Oświecenia Popularyzator na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina, szczególnie zainteresowany studiami nad półperyferyjnością.

Autor książek Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych i Podmiot, system, nowoczesność  oraz współautor książek:   Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo -społecznych (wraz z K. Abriszewskim i M. Wróblewskim) i Polish Science and Technology Studies in the New Millennium  2022 (wraz z K. Abriszewskim and A. Derrą), autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywny uczestnik życia naukowego i publicznego, okazjonalnie publicysta, obecny także w blogosferze.

Academy of Young Researcher – English language edition

You are cordially invited to participate in the training sessions organized in the next edition of the Academy of...

Koncert charytatywny na rzecz Alinki

Zapraszamy na wyjątkowy koncert charytatywny, który organizujemy, aby wspomóc rodzinę naszego kolegi, Piotra, byłego...

Zniżka na bilet wstępu na Baltic Nuclear Energy Forum

Specjalna oferta dla studentów! Wsparcie dla młodych talentów i przyszłych specjalistów w prężnie rozwijającej się...

13. numer czasopisma „Progress”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, trzynastym wydaniem Czasopisma „Progress”.  W aktualnym...