Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru czasopisma „Progress” wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, a wersja elektroniczna umieszczana jest na Platformie Czasopism UG. Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej ślepej recenzji, a także korekty wydawniczej. Dodatkowo artykuły w języku angielskim i abstrakty poddawane są profesjonalnej korekcie językowej dokonywanej przez firmę zewnętrzną. Wszystkie opublikowane artykuły będą miały nadany nr DOI.  

Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MEiN, za publikacje w czasopiśmie „Progress” przyznawanych jest 5 pkt.  

Termin nadsyłania artykułów mija 30 grudnia 2023 roku, a planowany termin ukazania się czasopisma to lipiec/sierpień 2024 roku. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji istnieje możliwość wcześniejszego uzyskania zaświadczenia o przyjęciu artykułu do druku. Najwyżej ocenione przez recenzentów teksty zostaną nieodpłatnie przetłumaczone na język angielski. Wszelkie informacje związane z wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://progress.ug.edu.pl/wymogi-edytorskie/ W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: dominik.bien@ug.edu.pl. Na ten adres prosimy również przesyłać gotowe artykuły.

Czasopismo można znaleźć w następujących bazach:

Academy of Young Researcher – English language edition

You are cordially invited to participate in the training sessions organized in the next edition of the Academy of...

Koncert charytatywny na rzecz Alinki

Zapraszamy na wyjątkowy koncert charytatywny, który organizujemy, aby wspomóc rodzinę naszego kolegi, Piotra, byłego...

Zniżka na bilet wstępu na Baltic Nuclear Energy Forum

Specjalna oferta dla studentów! Wsparcie dla młodych talentów i przyszłych specjalistów w prężnie rozwijającej się...

13. numer czasopisma „Progress”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, trzynastym wydaniem Czasopisma „Progress”.  W aktualnym...