Prezydium

Prezydium Parlamentu Studentów UG wybrane na kadencję 2020-2022

Przewodnicząca

Agata Myszka

Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjnych

Barbara Siewruk

Wiceprzewodnicząca ds. Umiędzynarodowienia i Studentów Zagranicznych

Agata Kuryś

Wiceprzewodniczący ds. Projektów

Bartosz Chojnacki

Wiceprzewodniczący ds. Kształcenia

Damian Makowski

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Sportu

Michał Zielonka