Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG decydują we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie działania samorządu na szczeblu wydziału z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, w szczególności reprezentują studentów wydziału wobec jego władz i wybierają przedstawicieli studentów do kolegialnych organów wydziału.

Rada Samorzadu Studentów Wydziału Nauk Społecznych

Przewodniczący – Patryk Poborski

Kontakt: patryk.poborski@prokonto.pl

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Przewodnicząca – Weronika Wróbel

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji

Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego

Przewodnicząca – Natalia Wysocka

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii

Rada Samorządu Studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

Przewodnicząca – Natalia Wysocka

Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Przewodniczący – Konrad Wróblewski

Rada Samorządu Studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Samorząd Studentów MWB UG i GUMed

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2020/2021

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Komisja Kwaterunkowa. Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek w elektronicznym systemie...

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy Konkurs organizowany jest w ramach działań...

Nowe technologie dla dziewczyn

Rusza już szósta edycja programu! „Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją...