Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG decydują we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie działania samorządu na szczeblu wydziału z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, w szczególności reprezentują studentów wydziału wobec jego władz i wybierają przedstawicieli studentów do kolegialnych organów wydziału.

Rada Samorzadu Studentów Wydziału Nauk Społecznych

Przewodniczący – Piotr Patalas

piotr.patalas@ug.edu.pl

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Przewodnicząca – Nina Więcławska

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji

Przewodniczący – Michał Podlewski

Strona internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

Przewodnicząca – Barbara Siewruk

Strona Internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego

Przewodnicząca – Wiktoria Warakomska

Kontakt

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii

Przewodniczący – Bartosz Chojnacki

Strona Internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

Przewodniczący – Krzysztof Krawczyk

Facebook

Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania

Przewodniczący – Paweł Piętka

Strona Internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Przewodniczący – Borys Paszkiewicz

Kontakt

Rada Samorządu Studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Przewodniczący – Paweł Serafin

Strona internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii

Przewodniczący – Damian Makowski

Facebook

KRYTYCZNY WZORZEC NAUKI O POLITYCE

Wokół krytyki społecznej" jako cykl gościnnych wykładów na Uniwersytecie Gdańskim spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem! Tezy prelegentów,...

Konferencja „Przybyszewski i inni”

Zapraszamy na konferencję naukową "Przybyszewski i inni", która odbędzie się w dniach 4-5.06.2023 Konferencja organizowana jest w związku z...

Historyczne wakacje z CASID – Uniwersytet na Żuławach 2023

W ramach pierwszego w tym roku wyjazdu z cyklu Historyczne wakacje z CASID wspólnie z Lokalną Grupą Działania Żuławy i Mierzeja zapraszamy do...