Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG decydują we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie działania samorządu na szczeblu wydziału z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, w szczególności reprezentują studentów wydziału wobec jego władz i wybierają przedstawicieli studentów do kolegialnych organów wydziału.

Rada Samorzadu Studentów Wydziału Nauk Społecznych

Przewodniczący – Patryk Poborski

Kontakt

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Przewodnicząca – Weronika Wróbel

Kontakt

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji

Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego

Przewodnicząca – Natalia Wysocka

Kontakt

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii

Rada Samorządu Studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Przewodniczący – Konrad Wróblewski

Kontakt

Rada Samorządu Studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Drodzy studenci, doktoranci oraz pracownicy  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju Szachowym organizowanym przez...

Apel Senatu UG w sprawie szczepień i certyfikatów

Senatorowie Uniwersytetu Gdańskiego podjęli podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu uchwałę, będącą apelem w sprawie szczepień i bezpieczeństwa...

Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem

Zapewne wielu z Was ma problemy ze stresem, szczególnie w trudnym czasie związanym z pandemią. Dlatego tematem szkolenia będzie to jak radzić sobie...