Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG decydują we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie działania samorządu na szczeblu wydziału z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, w szczególności reprezentują studentów wydziału wobec jego władz i wybierają przedstawicieli studentów do kolegialnych organów wydziału.

Rada Samorzadu Studentów Wydziału Nauk Społecznych

Przewodniczący – Piotr Patalas

piotr.patalas@ug.edu.pl

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Przewodnicząca – Nina Więcławska

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji

Przewodniczący – Michał Podlewski

Strona internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

Przewodnicząca – Barbara Siewruk

Strona Internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego

Przewodnicząca – Wiktoria Warakomska

Kontakt

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii

Przewodniczący – Bartosz Chojnacki

Strona Internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

Przewodniczący – Krzysztof Krawczyk

Facebook

Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania

Przewodniczący – Paweł Piętka

Strona Internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Przewodniczący – Borys Paszkiewicz

Kontakt

Rada Samorządu Studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Przewodniczący – Paweł Serafin

Strona internetowa

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii

Przewodniczący – Damian Makowski

Facebook

Pożegnanie Piotra Wysieckiego

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Piotra Wysieckiego byłego członka Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Senatu UG i Rady...

Pierwsze kroki w Social Media i Skuteczny Copywriting

Cześć! Zapraszamy Cię serdecznie na fascynujące szkolenie, które odbędzie się 19 grudnia 2023 o godzinie 16:00. Tym razem skupimy się na dwóch...

Kartka dla seniora i zdobienie pierniczków w Klubokawiarni Index

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie, pełne świątecznej atmosfery, podczas którego wejdziemy w role pomocników św. Mikołaja i przygotujemy...