Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG decydują we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie działania samorządu na szczeblu wydziału z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, w szczególności reprezentują studentów wydziału wobec jego władz i wybierają przedstawicieli studentów do kolegialnych organów wydziału.

Rada Samorzadu Studentów Wydziału Nauk Społecznych

Przewodniczący – Patryk Poborski

Kontakt: patryk.poborski@prokonto.pl

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Przewodnicząca – Weronika Wróbel

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji

Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego

Przewodnicząca – Natalia Wysocka

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii

Rada Samorządu Studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

Przewodnicząca – Natalia Wysocka

Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania

Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Przewodniczący – Konrad Wróblewski

Rada Samorządu Studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Samorząd Studentów MWB UG i GUMed

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii

Potencjalnym Dawcą szpiku można zostać – nie wychodząc z domu! Rejestracja online

Chcesz zostać dawcą szpiku, ale sądzisz, że podczas pandemii nie jest to możliwe? Nie martw się, pomagać można zawsze, a w dobie internetu można...

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej UG

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym...

Hackathon Wizja Rozwoju ’20

Już wkrótce III edycja wydarzenia, które odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2020 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym roku uczestnicy...