Senatorowie Uniwersytetu Gdańskiego podjęli podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu uchwałę, będącą apelem w sprawie szczepień i bezpieczeństwa społeczności akademickiej uczelni.

Gwałtowny wzrost zachorowań i zgonów na COVID-19 widoczny jest również w uczelni, choć nie w tak dramatycznym wymiarze jak w skali ogólnopolskiej. Z najnowszych danych (a te zmieniają się z godziny na godzinę), jakie przedstawił Senatowi Prorektor ds. Studenckich prof. Arnold Kłonczyński, wynika, że w izolacji przebywa ok. 250 studentów i 38 pracowników UG.

Uchwała podjęta przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego dn. 25.11.2021 zawiera m.in. prośbę o dobrowolne przedstawienie przez pracowników i studentów certyfikatów poświadczających przyjęcie pełnego cyklu szczepień. Jak zapewnił Rektor prof. Piotr Stepnowski, przedstawione informacje będą zabezpieczone zgodnie z przepisami RODO.

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed prof. Ewelina Król podziękowała za inicjatywę. Poparcie dla uchwały wyrazili także obecni na sali przedstawiciele Parlamentu Studentów i Rady Doktorantów oraz pracowniczych związków zawodowych.

Osoby, które zdecydują się na przekazanie informacji o zaszczepieniu się mają na to czas do 01.12.2021. Informacje w jakiej formie można to zrobić pracownicy i studenci otrzymają wkrótce mailingiem.

Jednocześnie przypominamy, że w budynku dawnego rektoratu wciąż działa punkt szczepień.

Uchwała Senatu UG

MNG/ZP

Spotkanie online z Ambasador Programu Fulbrighta wśród studentów i doktorantów

Zastanawialiście się kiedyś nad wyjazdem do USA? W poniedziałek o 12:00 odbędzie się spotkanie online z dr hab. Anną...

Wsparcie psychologiczne dla studentów

Już wkrótce sesja. Jest to stresujący czas zarówno dla studentów jak i doktorantów. Pamiętajcie że pomocą służy...

Organizacja kształcenia w semestrze letnim

Wysoka liczba pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy skorzystali z programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (91%)...

Seminarium prof. Ricardo Baeza- Yates

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej, WPiA, Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego, WPiA...