Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej, WPiA, Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego, WPiA oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG, zaprasza na seminarium prof. Ricardo Baeza- Yates (Institute for Experiential AI – Northeastern University, USA), Ethics in AI: A Challenging Task, w ramach serii wykładów „AI – Law, Ethics and Technology”

w dniu 18 stycznia 2022 r., godz. 18.00. w MS Teams

link https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDFiYjU2Y2MtMmVlMS00YzM2LTkyNTktNzY3ZjhjOTE0YjMx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522773713bb-b36d-45bd-a47b-14845bc26942%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=71be9c1f-0bde-4fba-a90e-41fa85f0e772&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Prof. Ricardo Baeza-Yates, Institute for Experiential AI na Uniwersytecie Northeastern, Silicon Valley Campus, USA. Wykłada także na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie, na Uniwersytecie w Chile oraz na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Hiszpania. Jest członkiem DATA Lab w Khoury College of Computer Sciences, ACM i IEEEE. Konsultant dla start-upów technologicznych, firm i międzynarodowych instytucji non-profit. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi zagadnienia sztucznej inteligencji, algorytmy i struktury danych, eksplorację danych.

Ethics in AI: A Challenging Task

Ricardo Baeza-Yates, Institute for Experiential AI -Northeastern University, USA

The seminar Ethics in AI: A Challenging Task regards the ethical, regulatory, and social implications that arise from the development of Artificial Intelligence (AI). AI Ethics appears in response to growing concerns about the impact of AI on human individuals and their social institutions.It will focus on how AI techniques, tools, and technologies are developing, including consideration of where these developments may lead, how AI might affect our lives in the future, and what benefits, and risks might emerge.

Seminarium Ethics in AI: A Challenging Task podejmuje dyskusje na temat etycznych, prawnych i społecznych skutków, które wynikają z rozwoju Sztucznej Inteligencji (SI). Etyka SI pojawia się w odpowiedzi na rosnące obawy związane z wpływem Sztucznej Inteligencji (SI) na ludzi. Rozważymy na przykładach w jaki sposób rozwijają się narzędzia i technologie SI, gdzie ten rozwój może prowadzić, jak SI może wpłynąć na nasze życie w przyszłości oraz jakie są korzyści i zagrożenia.

Abstract:

In the first part we cover five current specific challenges through examples: (1) discrimination (e.g., facial recognition, justice, sharing economy, language models); (2) phrenology (e.g., biometric based predictions); (3) unfair digital commerce (e.g., exposure and popularity bias); (4) stupid models (e.g., signal, minimal adversarial AI) and (5) indiscriminated use of computing resources (e.g., large language models). These examples do have a personal bias but set the context for the second part where we address four generic challenges: (1) too many principles (e.g., principles vs. techniques), (2) cultural differences (e.g., Christian vs. Muslim); (3) regulation (e.g., privacy, antitrust) and (4) our cognitive biases. We finish discussing what we can do to address these challenges in the near future.

Neptunaliowy Quiz

Interesują Cię łamigłówki? Lubisz konkurować z innymi? Chcesz wygrać atrakcyjne nagrody? A może po prostu chcesz miło...

Wystąpienia publiczne w świecie akademickim

Przygotowanie referatu na konferencje naukową może przerażać. Należy jednak pamiętać, że umiejętności związane z...

Debata „Nord Stream 2 – czy kości zostały rzucone?”

Interesuje Cię geopolityka i ekonomia? Z zaciekawieniem śledzisz bieżące wydarzenia, szczególnie związane z agresją...

Zapraszamy na Juwenalia Gdańskie!

Juwenalia Gdańskie to największe juwenalia w północnej Polsce! Już po raz trzeci 6 gdańskich uczelni łączy siły i...