W związku z przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wystosował komunikat zgodnie z którym

 1. Zarządzeniem nr 39/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 24/R/20 Rektora UG w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wprowadzono obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów. Realizacja zajęć, które nie mogą odbyć się w tym trybie, rozpocznie się niezwłocznie po przywróceniu działalności dydaktycznej na terenie UG w ramach przedłużonego okresu prowadzenia zajęć w semestrze letnim. Zawieszenie tradycyjnych zajęć na terenie Uczelni potrwa co najmniej do 15 maja 2020 r.
   

2. Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 (ze zm.) pozostają aktualne. Ich zniesienie nie będzie możliwe przed: ​​​​

 • 31 sierpnia 2020 roku dla wydarzeń o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania organizowane przez UG oraz wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie UG;
   
 • 30 czerwca 2020 roku dla służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych UG;
   
 • 30 czerwca 2020 roku dla przyjazdów gości zagranicznych na UG;
   
 • 30 czerwca 2020 roku dla kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UG oraz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2020/2021

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Komisja Kwaterunkowa. Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek...

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy Konkurs...

Nowe technologie dla dziewczyn

Rusza już szósta edycja programu! „Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla...

Uniwersytet Gdański do końca letniej sesji w roku akademickim 2019/2020

W związku z najnowszymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi uczelni w okresie...