Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące
pomorskie krajobrazy
Konkurs organizowany jest w ramach działań związanych z audytem krajobrazowym, a jednym
z głównych celów konkursu jest promocja walorów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych, krajobrazowych i turystycznych województwa pomorskiego.
Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa – Mieczysław Struk.
Kto może wziąć udział?
Do udziału w konkursie zapraszamy każdego, może kto jest wrażliwy na piękno pomorskich
krajobrazów i uchwycił je na wykonanej przez siebie fotografii. Konkurs skierowany jest
zarówno do osób profesjonalnie zajmujących się fotografią, jak również do amatorów.
Fotografie mogą być zgłaszane do konkursu w czterech kategoriach:
 KRAJOBRAZ – PRZYRODA
zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych;
 KRAJOBRAZ – ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
zdjęcia obiektów i układów architektonicznych;
 KRAJOBRAZ – KULTURA i TRADYCJA REGIONU
zdjęcia dokumentujące działalność kulturalną i jej materialne przejawy, a także elementy
charakterystyczne dla tradycyjnych, regionalnych form działalności człowieka;
 KRAJOBRAZ „Z LOTU PTAKA”
zdjęcia wykonane z przestrzeni powietrznej, w tym za pomocą drona.

Gdzie i kiedy się zgłaszać?
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 1 lipca do 20 września 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (aktywny od 1 lipca)
dostępne są na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego:
www.pbpr.pomorskie.eu


Kiedy poznamy wyniki?
Laureatów poznamy 20 października 2020 r. w Międzynarodowym Dniu Krajobrazu. Uroczyste
wręczenie nagród i wyróżnień będzie towarzyszyło konferencji i wystawie krajobrazowej.
Przewidziano nagrodę główną dla najlepszej fotografii, a także nagrody dla najlepszych zdjęć w
pozostałych trzech kategoriach. Laureaci otrzymają bony do zrealizowania w sklepach
oferujących urządzenia i akcesoria fotograficzne o łącznej wartości 4 500 zł. Dodatkowo
przyznane zostaną również wyróżnienia w postaci upominków.
Organizatorem konkursu jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. Biuro jest jednostką
planistyczną Samorządu Województwa Pomorskiego. W chwili obecnej prowadzi m.in. prace
nad audytem krajobrazowym. Audyt identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze
województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości, w tym
wyznacza najbardziej wartościowe krajobrazy – tzw. krajobrazy priorytetowe.

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2020/2021

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Komisja Kwaterunkowa. Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek...

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy Konkurs...

Nowe technologie dla dziewczyn

Rusza już szósta edycja programu! „Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla...

Uniwersytet Gdański do końca letniej sesji w roku akademickim 2019/2020

W związku z najnowszymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi uczelni w okresie...