Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kongres Młodej Nauki - szczegółowy program

22 września rozpocznie się Kongres Młodej Nauki. To pierwsze tego typu wydarzenie, zorganizowane przez naukowe czasopismo Uniwersytetu Gdańskiego PROGRESS i uniwersytecki portal popularnonaukowy ZATOKA NAUKI we współpracy z Parlamentem Studentów UG. Przez dwa dni młodzi naukowcy z uczelni z całej Polski debatować będą nad zagadnieniami związanymi z tematyką Kongresu:

„NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE – MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ”

Wybrane wystąpienia zostaną opublikowane w czasopiśmie Progress oraz na portalu Zatoka Nauki (www.zatokanauki.pl).

Sczegółowy program można znaleźć na stronie https://drive.google.com/file/d/0B3Ol_3V621WpYUs1cl9VUFhnZW8/view

Komunikat dla studentów i doktorantów UG w sprawie wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie

Uniwersytet Gdański uczestnikiem akcji UWAS 2017 – atrakcyjne ceny noclegów dla studentów UG w wybranych domach studenckich uniwersytetów z całej Polski

Akcja profilaktyczna dla studentów - Zadbaj o oczy

Akcja profilaktyczna oczy

Strona 1 z 28