Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Daj szansę swojej karierze - Dni Kariery® na Uniwersytecie Gdańskim

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR 2017

XXVII Zimowa Giełda Piosenki

Amerykańskie Targi Pracy Wakacyjnej dla studentów UG - zakończenie rekrutacji 20 stycznia 2017

Strona 1 z 25