Na UG jest zapewniona obsługa studentów w dziekanatach do załatwiania bieżących, terminowych spraw oraz praca administracji uczelni. Praktyki indywidualne odbywają się bez zmian, praktyki grupowe np. w szkołach są odwołane. O możliwości odbywania zajęć w formie online poinformujemy w następnym tygodniu. Nie jest możliwe korzystanie z Biblioteki Głównej i bibliotek UG oraz czytelni, ale będą działały serwisy internetowe. Kary za nieterminowy zwrot książek w czasie zamknięcia bibliotek nie będą naliczane.

Decyzje podjęte przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dot. czasowego zawieszenia zajęć są to działania prewencyjne, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w miejscach, gdzie gromadzi się duża liczba osób. Uniwersytet Gdański jest największą w naszym regionie uczelnią i w trakcie zajęć w budynkach wydziałów znajduje się od kilkuset do ponad tysiąca osób. Od jutra, 12 marca, także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 25 marca zawiesił zajęcia dydaktyczne na wszystkich uczelniach w Polsce.

Nie ma w chwili obecnej żadnych niepokojących wydarzeń dot. uczelni, wszystkie działania mają charakter prewencyjny, abyśmy mieli szansę uniknąć tzw. „włoskiego scenariusza”.

Prosimy o śledzenie strony UG, na której będą zamieszczane informacje, komunikaty i zarządzenia nt. bieżącego funkcjonowania uczelni.

Informacje dotyczące przyznawania miejsc w akademikach UG na rok akademicki 2020/2021

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Komisja Kwaterunkowa. Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek...

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy Konkurs...

Nowe technologie dla dziewczyn

Rusza już szósta edycja programu! „Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla...

Uniwersytet Gdański do końca letniej sesji w roku akademickim 2019/2020

W związku z najnowszymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi uczelni w okresie...