Na UG jest zapewniona obsługa studentów w dziekanatach do załatwiania bieżących, terminowych spraw oraz praca administracji uczelni. Praktyki indywidualne odbywają się bez zmian, praktyki grupowe np. w szkołach są odwołane. O możliwości odbywania zajęć w formie online poinformujemy w następnym tygodniu. Nie jest możliwe korzystanie z Biblioteki Głównej i bibliotek UG oraz czytelni, ale będą działały serwisy internetowe. Kary za nieterminowy zwrot książek w czasie zamknięcia bibliotek nie będą naliczane.

Decyzje podjęte przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dot. czasowego zawieszenia zajęć są to działania prewencyjne, mające ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w miejscach, gdzie gromadzi się duża liczba osób. Uniwersytet Gdański jest największą w naszym regionie uczelnią i w trakcie zajęć w budynkach wydziałów znajduje się od kilkuset do ponad tysiąca osób. Od jutra, 12 marca, także Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 25 marca zawiesił zajęcia dydaktyczne na wszystkich uczelniach w Polsce.

Nie ma w chwili obecnej żadnych niepokojących wydarzeń dot. uczelni, wszystkie działania mają charakter prewencyjny, abyśmy mieli szansę uniknąć tzw. „włoskiego scenariusza”.

Prosimy o śledzenie strony UG, na której będą zamieszczane informacje, komunikaty i zarządzenia nt. bieżącego funkcjonowania uczelni.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską pod egidą MNiSW i Parlamentu Studentów RP

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Uczestnikami mogą zostać osoby, które obroniły...

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów UG

Szanowni Studenci, w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy...

Informacja na temat ważności legitymacji studenckich

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i...

Rozpoczęto nabór na Asystentów Dydaktycznych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych otwiera nabór na Asystentów Dydaktycznych wśród studentów wszystkich lat na studiach...