28 listopada 2020 roku odbył się w formie zdalnej XXVI Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego wybrano władze statutowe na kadencję 2021-2022. Bartosz Chojnacki, przewodniczący Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii UG i wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów UG, został wybrany do Rady Studentów, będącej organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. Na przewodniczącego Parlamentu Studentów RP został wybrany Mateusz Grochowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Informacja dotycząca organizacji zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG prowadzenie większości zajęć dydaktycznych w semestrze letnim planowane jest w...

Rekrutacja do IV edycji Top Young 100

Jeśli szukasz okazji do tego, by móc rozwijać się pod okiem osobistego mentora-menedżera z branży TSL oraz szeroko...

Kilka porad na czas sesji

Studentki i studenci Uniwersytetu Gdańskiego, koleżanki i koledzy, w związku z nadchodzącym okresem zaliczeń i...

Konkurs PWE na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą...