W związku z tym że Uniwersytet Gdański w tym roku nie prowadzi programu Legii Akademickiej zapraszamy do udziału w programie na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni realizowane dla studentów z całego regionu. Werbunek trwa do 18.11.2021 r.!

Zajęcia teoretyczne w ramach Modułu Podstawowego (szeregowego) oraz Modułu Podoficerskiego zostaną zrealizowane w I kwartale 2022 roku. Planuje się utworzyć po 4 grupy szkoleniowe w każdym module po 25-30 osób każda – LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

Szkolenie jest dostępne dla studentów cywilnych AMW oraz innych uczelni z regionu (stacjonarnych i zaocznych)! Wymagany jest status studenta (nie wliczają się studia podyplomowe i doktoranckie) oraz polskie obywatelstwo. Decyduje kolejność zgłoszeń! 

Czytaj więcej o Legii Akademickiej na stronach MON:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/legia-akademicka

https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

Terminy realizacji projektu na AMW

Rozpoczęcie rekrutacji wstępnej (Werbunek) 05-18.11.2021 ,

Przyjmowanie wniosków osób zakwalifikowanych – Grudzień 2021

Realizacja zajęć modułów teoretycznych (podstawowy i podoficerski) – I kwartał 2022

Rejestracja jest 2 częściowa!!!

Część pierwsza to ankieta elektroniczna, dostępna na stronie AMW, link do ankiety:

ANKIETA ELEKTRONICZNA

Część druga, polega na pobraniu Wniosku w PDF ze strony AMW i fizyczne złożenie go w biurze ABK AMW (pok. 249 budynek 5)

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

UWAGA: decyduje data wpływu na AMW a nie data stempla pocztowego!

Zasady ogólne realizacji V edycji programu LA na AMW :

  • Szkolenie jest realizowane w Module teoretycznym na poziomie podstawowym (szeregowego) i podoficerskim, można realizować oba moduły w jednym roku.
  • Szkolenie jest dostępne osób posiadających status STUDENTA studiów dziennych i zaocznych dowolnej uczelni krajowej, wyłącznie dla obywateli polskich. (studia podyplomowe oraz doktoranckie nie uprawniają do udziału w szkoleniu).
  • Przewidujemy 120 miejsc (4 grupy) w każdym module.

Festiwal Mitologii Słowiańskiej – czwarta wycieczka z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”

Zapraszamy do udziału w czwartej jednodniowej, sobotniej wycieczce z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”,...

Vivat Vasa! – trzecia wycieczka z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”

Zapraszamy do udziału w kolejnej jednodniowej, sobotniej wycieczce z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”,...

Oblężenie Malborka – druga wycieczka z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”

Zapraszamy do udziału w kolejnej jednodniowej, sobotniej wycieczce z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”,...

Akademia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości

Czy uczelnie wyższe są wieżami z kości słoniowej, czy wywierają wpływ na zmieniającą się rzeczywistość? Na ile...