Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

PIĄTKOWA IMPREZA STUDENCKA w klubie MAKAHIKI w Sopocie

Zapraszamy!

MAKAHIKI

Przegląd Kabaretów Studenckich KLAMKA

Zachęcamy do udziału w VI Międzyuczelnianym Przeglądzie Kabaretów Studenckich KLAMKA, który odbędzie się 15-17 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

Przegląd podzielony jest na dwie kategorie: stand-up oraz kabaret.

Szczegółowe informacje:

https://www.facebook.com/MPKSKLAMKA

http://www.arka.ur.krakow.pl/klamka/index.php

 

klamka

Trójmiejska Integracja Studencka

Zapraszamy na kolejną edycję Trójmiejskiej Integracji Studenckiej

 

integracja

Zadbaj o swoje serce