Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Bezpłatne spotkania i szkolenia w Agencji Rozwoju Pomorza

Zapraszamy na bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 16-20 listopada w Agencji Rozwoju Pomorza przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Nabór do programu MOST

Wirtualny Salon E-CAMPUS DO FRANCJI

W dniach od 16 do 27 listopada 2015 r. Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują Salon Wirtualny.

 

wirtualny salon

Czytaj więcej...

Szkolenie dla kół naukowych