Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wygraj bilet na mecz Lechia - Korona!

Turniej piłki nożnej sześcioosobowej o Puchar JM Rektora UG

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na Turniej piłki nożnej sześcioosobowej o Puchar JM Rektora UG, prof. dra hab. Bernarda Lammka.

Czytaj więcej...

Ramowe sprawozdanie z działalności Parlamentu Studentów UG i wydziałowych rad samorządu w roku akademickim 2013/2014

Zmiany w Regulaminie Studiów UG i Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG

Parlament Studentów UG informuje, że z dniem 1 października 2014 r. weszły w życie zmiany w Regulaminie Studiów UG i Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Dzięki działaniom Parlamentu Studentów UG we wspomnianych regulaminach wprowadzono kilka rozwiązań korzystnych dla studentów i zablokowano wprowadzenie większości proponowanych rozwiązań niekorzystnych.

Czytaj więcej...