Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Impreza integracyjna z okazji zakończenia sesji egzaminacyjnej

Zapraszamy do udziału w imprezie integracyjnej z okazji zakończenia sesji egzaminacyjnej, która odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2015 w klubie studenckim Xkwadrat (Gdańsk, ul. Polanki 66). Początek o godz. 21.00. Wstęp wolny.

Miej oko na oczy - zapobieganie problemom ze wzrokiem

Na Neptunaliach 2015 zamiast Brodki wystąpi Bednarek

Z przykrością informujemy, że koncert Brodki w ramach Neptunaliów 2015 nie odbędzie się z powodu choroby artystki. Udało się jednak znaleźć godne zastępstwo i w miejsce Brodki wystąpi Bednarek.

 

Parking obok Biblioteki Głównej czasowo wyłączony z użytkowania!

W związku z organizacją koncertów plenerowych w ramach Dni Kultury Studenckiej NEPTUNALIA 2015 parking obok Biblioteki Głównej będzie wyłączony z użytkowania od godz. 20.00 dnia 28 maja (czwartek) do godz. 12.00 dnia 31 maja (niedziela).

Dojazd na parking obok Wydziału Biologii będzie możliwy tylko od strony Wydziału Chemii.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.