Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zwiększenie stawki Stypendium Rektora

Na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego Jego Magnificencja Rektor UG Profesor Jerzy Gwizdała podniósł stawki Stypendium Rektora dla najlepszych studentów o 100 zł. Od 1 marca 2018 Stypendium Rektora wynosi 540 zł.

Program ambasadorski dla studentów

Studenci – wolontariusze znów pomagają w poszukiwaniach „bliźniaków genetycznych”

PROGRAM STYPENDIALNY IM. STANISŁAWA GRABSKIEGO. ROK AKADEMICKI 2017/2018 - IX EDYCJA