Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Komunikat dla studentów i doktorantów UG w sprawie wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie

Uniwersytet Gdański uczestnikiem akcji UWAS 2017 – atrakcyjne ceny noclegów dla studentów UG w wybranych domach studenckich uniwersytetów z całej Polski

Akcja profilaktyczna dla studentów - Zadbaj o oczy

Akcja profilaktyczna oczy

Konkurs dla studentów o płatny staż w Ministerstwie Rozwoju