Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wyższe stawki stypendiów dla studentów UG w roku akademickim 2018/2019

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019

Początek kolejnego cyklu szkoleń "Akademia młodych badaczy"

Rozpoczyna się kolejny cykl szkoleń w ramach AKADEMII MŁODYCH BADACZY (Link do formularza znajduje się poniżej.)

Pierwsze szkolenie - PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH - odbędzie się już 6 października w godzinach 10.00 - 16.00 na terenie Kampusu Oliwa.

Czytaj więcej...

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019